HOME  |  Persberichten  |  Subsidiebeleidskader Ermelo 2018-2022 naar de raad

Subsidiebeleidskader Ermelo 2018-2022 naar de raad (30-11-2017)

Dit item is verlopen op 31-01-2018.

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Subsidiebeleidskader Ermelo 2018-2022 en zal de gemeenteraad voorstellen dit beleidskader vast te stellen. Het subsidiebeleidskader geeft een antwoord op de vraag hoe de gemeente Ermelo het middel ‘subsidies’ het beste in kan zetten in de veranderende maatschappij.

Dit gebeurt via een verantwoording van de subsidies door de effecten van de gesubsidieerde activiteiten te beschrijven. Daarnaast is er veel aandacht voor het geven van ruimte aan maatschappelijke initiatieven en het samenwerken tussen diverse ketenpartners en de inwoners. Concreet worden enkele nieuwe subsidie-instrumenten beschreven die snel en effectief ingezet kunnen worden om maatschappelijke initiatieven te honoreren.

In het Subsidiebeleidskader Ermelo 2018-2022 staan onder andere de uitgangspunten genoemd voor het nieuwe subsidiebeleid:

  1. Subsidie inzetten om gewenste maatschappelijke doelstellingen en effecten te bereiken
  2. Meer ruimte bieden aan maatschappelijke initiatieven van inwoners en organisaties
  3. Samenwerking tussen gemeente, inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven bevorderen
  4. Transparant, doelmatig en integraal werken.

Tijdens vier informatiebijeenkomsten zijn de uitgangspunten besproken met gesubsidieerde organisaties en andere belangstellenden. Hun aanbevelingen en opmerkingen zijn verwerkt in het concept of zullen verwerkt worden in volgende documenten zoals een geactualiseerde Algemene subsidieverordening of subsidieregels.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer (0341) 56 73 48.