HOME  |  Persberichten  |  Subsidieaanvraag innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Basisscholen

Subsidieaanvraag innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Basisscholen (27-09-2018)

Dit item is verlopen op 31-10-2018.

ERMELO – De gemeente Ermelo gaat namens de Augustinusschool een subsidieaanvraag bij het ministerie doen in het kader van het innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Basisscholen. Deze subsidie is gericht op het verduurzamen van het schoolgebouw, het gereedmaken voor een aardgasvrije toekomst en het gebouw te laten voldoen aan de eisen voor Frisse Scholen klasse B (binnenklimaat). In november worden 10 pilotprojecten bekend gemaakt, waarna het project in 2019 start. Het subsidiebedrag per pilot is € 350.000,00.

Binnen het programma Duurzaamheid van de gemeente is warmtetransitie (aardgasvrij) een topprioriteit en zijn energie besparen en opwek van duurzame energie van belang. Dit is ook van belang voor onderwijs en haar gebouwen. Een gezond klimaat in het gebouw hoort hierbij.

Mocht Ermelo deze subsidie niet toegekend krijgen, omdat zij niet bij de 10 gekozen pilots zit, dan zal zij alsnog samen met schoolbesturen gaan werken aan een gezamenlijk plan van aanpak voor het verduurzamen en aardgasvrij maken van de (bestaand) onderwijsgebouwen in Ermelo.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Moniek Winters, via telefoonnummer (085) 110 82 46.