HOME  |  Persberichten  |  Startsein gegeven voor transformatie recreatiecluster Horst

Startsein gegeven voor transformatie recreatiecluster Horst (17-04-2018)

Dit item is verlopen op 31-05-2018.

Gisteravond is op een informatieavond met bewoners, parkondernemers, huisjeseigenaren en omwonenden het startsein gegeven om samen te werken aan een omgevingsvisie voor het gebied ‘recreatiecluster Horst’. Het recreatiecluster Horst maakt onderdeel uit van het project Vitale Vakantieparken.

Het was volle bak in het verenigingsgebouw ‘Ons Huis’ in Horst. Ongeveer 120 geïnteresseerden waren aanwezig om te praten over de toekomst van het gebied. Wethouder Heutink lichtte toe dat het recreatiecluster Horst in de ‘toekomstvisie verblijfsrecreatie 2016 ’door de gemeente is aangewezen als transformatiegebied. Het gebied heeft voor een groot deel zijn recreatieve functie verloren. De kansen voor het gebied liggen in een geleidelijke overgang naar andere functies. Dit vonden ook de aanwezigen. Zij zien ook mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering.

Gezamenlijk opstellen van omgevingsvisie

Welke mogelijkheden zijn dan dat? En hoe zien bewoners, parkondernemers, huisjeseigenaren en omwonenden de toekomst van het gebied? De gemeente wil samen met hen de omgevingsvisie opstellen. Wat vinden zij belangrijk voor het gebied, wat zijn de parels, wat is hun visie? Dit waren vragen die werden gesteld aan de aanwezigen. Het was een interessante avond. Reacties uit de zaal waren onder andere geen grootschalige woningbouw, maar woningbouw die goed ingepast wordt in zijn bestaande landschappelijke omgeving en een combinatie van wonen en verblijfsrecreatie.

Hoe nu verder

De gemeente gaat na deze avond  het veld in om verder te praten met gebiedseigenaren, parkondernemers,  de vereniging van eigenaren en andere belanghebbenden over de toekomst van hun parken en het gebied. De overgang naar andere functies gaat jaren duren, maar met de informatieavond is een start gemaakt om samen te komen tot een omgevingsvisie.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Angenieta Garcia y Draijer, team communicatie, telefoonnummer 085 110 82 64.