HOME  |  Persberichten  |  Start met opruiming van vervuiling op Zanderij

Start met opruiming van vervuiling op Zanderij (19-03-2019)

Dit item is verlopen op 30-04-2019.

ERMELO – Op donderdag 21 maart start het bedrijf PJ Milieu b.v. in opdracht van de gemeente Ermelo met het verwijderen van vervuiling die mogelijk asbest bevat aan de oppervlakte van de Zanderij. Na deze schoonmaakactie zal het bedrijf haar werkzaamheden evalueren. Daarna wordt het afgezette deel van dit gebied - dat al langere tijd uit voorzorg is afgezet - verkleind.

De schoonmaak van 21 maart – met uitloop naar de 22ste – kan niet veel langer op zich laten wachten, omdat binnenkort alle beplanting weer gaat groeien en het terrein dan moeilijk toegankelijk wordt.

Al langere tijd staan er uit voorzorg hekken om het terrein. Als gevolg van deze oppervlakteschoonmaak worden de hekken verzet, zodat een deel van het terrein weer toegankelijk is. Vanaf het fietspad gezien, worden de hekken naar achteren verplaatst. Voor het gedeelte dat afgezet blijft, komt een plan van aanpak. Zodra hierover meer bekend is communiceert de gemeente hier over.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer 085 110 82  46.