HOME  |  Persberichten  |  “Samenwerking met partners en burgerparticipatie is de toekomst”

“Samenwerking met partners en burgerparticipatie is de toekomst” (26-10-2017)

Dit item is verlopen op 30-11-2017.

ERMELO – De afgelopen maanden heeft de gemeente Ermelo een onderzoek laten uitvoeren naar hoe onze gemeente invulling geeft aan het begrip ‘netwerkgemeente’. Een netwerkgemeente is een gemeente die onderdeel is van het maatschappelijk proces. Dat betekent dat de gemeente meer verwacht van en overlaat aan inwoners en bedrijven zelf.  Een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek  is dat de wil om te veranderen en beter aan te sluiten bij de samenleving er zeker is, maar we zijn nog wel zoekende.  Samenwerken met verschillende partners en burgerparticipatie is de toekomst: de gemeente Ermelo leert hier steeds beter op in te spelen.

Het onderzoek bestond uit diverse gezamenlijke sessies tussen de gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie. Daarnaast is er een enquête uitgezet onder de inwoners van Ermelo. Het centrale thema in de inwonersenquête was de vernieuwing van de lokale democratie. Zo werd er gevraagd welke veranderingen inwoners in de maatschappij zien en hoe zij vinden dat de gemeente hierop zou moeten inspelen. 614 inwoners hebben de enquête ingevuld. In de rapportage is onder meer te vinden hoeveel vertrouwen de geënquêteerde inwoners hebben in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd, in hoeverre ze betrokken willen worden bij de ontwikkeling van beleid en wat hun beeld van de ambtelijke organisatie is.

De gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie gaan bekijken wie welke rol heeft in het samen optrekken met inwoners en organisaties. Welke onderwerpen gaan we dan samen oppakken en hoe doen we dat? En natuurlijk  kijken we hoe het vervolgens gaat; wat gaat goed en wat kan beter? Dat zijn vragen waar de gemeente Ermelo zich op gaat richten de komende tijd.

Het onderzoek is uitgevoerd door het VU Amsterdam/ Het Zijlstra Center for Public Control, Governance & Leadership  en door DUO Market Research voor het onderdeel inwonersenquête.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer (0341) 56 73 48.