HOME  |  Persberichten  |  Right to Challenge: ruimte om het beter, slimmer of efficiënter te doen

Right to Challenge: ruimte om het beter, slimmer of efficiënter te doen (10-12-2019)

Dit item is verlopen op 29-02-2020.

ERMELO – Kun jij bepaalde taken van de gemeente slimmer, beter of efficiënter uitvoeren? Dan vraagt de gemeente om jouw plannen! Deze week heeft het college van burgemeester en wethouders een eerste notitie vastgesteld over dit zogenaamde Right to Challenge.  We willen Right to Challenge op een laagdrempelige en toegankelijke manier mogelijk maken in Ermelo, zodat het voor inwoners makkelijk en aantrekkelijk is om mee te doen.

De gemeente heeft een adviserende en faciliterende rol

Het gaat om het beter, slimmer of efficiënter uitvoeren van bestaand beleid of nieuw te ontwikkelen initiatieven waarvoor reeds geld is vrijgemaakt. Dit (gereserveerde) geld wordt bij uitvoering van het initiatief door inwoners ook overgedragen aan inwoners. De gemeente heeft een adviserende en faciliterende rol.

De gemeente houdt niet meer alle regie in handen

Right to Challenge past binnen onze dynamische samenleving waarin we ons als gemeente Ermelo realiseren dat bewoners waarde en kwaliteit aan diensten en hun leefomgeving toevoegen. We willen aansluiten bij de energie van de samenleving en zijn ons er steeds meer van bewust dat het ‘Recht’ in toenemende mate bij de samenleving en het individu ligt. Ermelo is een netwerkgemeente, dat betekent dat zij niet meer alle regie zelf in handen wil houden, wat prima aansluit bij de het gedachtengoed van Right to Challenge.

We maken onze rol passend bij deze tijd

De samenleving verandert: overal in Nederland zien we een toename van inwonerparticipatie en maatschappelijke initiatieven. Ook in Ermelo zien we dat de rollen van inwoners, organisaties en de gemeente veranderen. De gemeente Ermelo wil haar beleid en dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van haar inwoners en ondernemers, passend bij deze tijd.

Gemeenteraad kan nu verder aanscherpen

De gemeenteraad krijgt nu de gelegenheid om de notitie verder aan te scherpen.
Als de gemeenteraad over Right to Challenge heeft besloten zal er op de website van de gemeente Ermelo algemene informatie over de deelname aan Right to Challenge worden gezet.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Moniek Winters, via telefoonnummer 085 110 82 46.