HOME  |  Persberichten  |  “Reparatie” bestemmingsplan voor locatie “De Wegwijzer” Kerklaan-Postlaantje

“Reparatie” bestemmingsplan voor locatie “De Wegwijzer” Kerklaan-Postlaantje (24-05-2018)

Dit item is verlopen op 30-06-2018.

Ermelo - Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 22 mei besloten een 'reparatie' bestemmingsplan voor de locatie "De Wegwijzer" aan de raad aan te bieden. De regels van dit 'reparatie' bestemmingsplan zijn gelijk aan de regels die al waren opgenomen voor deze locatie in het bestemmingsplan Kerklaan-Postlaantje.

Op 25 april 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Kerklaan-Postlaantje. De Raad van State heeft het overgrote deel van de bezwaren van de omwonenden ongegrond verklaard. Dit ging onder andere over parkeren en stedenbouwkundige bezwaren. De uitspraak heeft tot gevolg dat het bestemmingsplan voor het hele plangebied onherroepelijk is geworden, met uitzondering van de locatie van het oude schoolgebouw “De Wegwijzer”. De Raad van State heeft aangegeven dat de gemeente voor deze locatie een nieuw bestemmingsplan zou moeten vaststellen. Dit in verband met de Wet Natuurbescherming. Volgens de Raad van State was er onvoldoende rekening gehouden met de mogelijke aanwezigheid van nesten van mussen in het schoolgebouw. De Raad van State verwees daarbij naar een publicatie van het voornemen van de Provincie om een in verband met deze nesten gevraagde ontheffing op basis van de Wet Natuurbescherming te weigeren.

Wat de Raad van State daarbij niet heeft betrokken, is de eigenlijke reden voor de Provincie om de ontheffing te weigeren. De Provincie wil de ontheffing namelijk niet op inhoudelijke gronden weigeren, maar alleen omdat de gevraagde ontheffing inmiddels niet (meer) nodig is. Woningcorporatie UWOON heeft namelijk voldoende maatregelen getroffen, waaronder het ophangen van nestkasten en het plaatsen van een grote mussentil. Daarnaast heeft een onafhankelijk ecoloog onlangs geconstateerd dat er geen mussen(nesten) meer aanwezig zijn in het oude schoolgebouw. De Wet Natuurbescherming wordt dus volgens de Provincie niet overtreden, indien De Wegwijzer wordt gesloopt en in het ontwikkelingsplan wordt meegenomen.

Om die reden staat de Wet Natuurbescherming de sloop  van “De Wegwijzer” en de nieuwe invulling van die locatie niet in de weg. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders dinsdag 22 mei besloten een 'reparatie' bestemmingsplan voor de locatie "De Wegwijzer" aan de raad aan te bieden. In dat reparatieplan wordt de reden van het weigeren van de ontheffing door de Provincie uitgelegd. De regels van dit 'reparatie' bestemmingsplan zijn gelijk aan de regels die al waren opgenomen voor deze locatie in het bestemmingsplan Kerklaan-Postlaantje.

Overigens heeft de gemeente Ermelo de Raad van State er op de dag van de uitspraak op gewezen wat de werkelijke reden was voor de Provincie om de ontheffing te weigeren. De gemeente heeft de Raad van State daarbij verzocht om de uitspraak te rectificeren. De Raad van State heeft de gemeente onlangs bericht dat de uitspraak de gemeenteraad niet in de weg staat het bestemmingsplan voor de locatie van "De Wegwijzer" opnieuw vast te stellen. Het aanbieden van het reparatieplan aan de gemeenteraad past daarmee ook binnen de reactie van de Raad van State.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Ermelo, Mylène van Setten, team communicatie Ermelo, via telefoonnummer (085) 110 82 43.