HOME  |  Persberichten  |  Regionale startnotitie voor duurzame elektriciteit vastgesteld

Regionale startnotitie voor duurzame elektriciteit vastgesteld (26-11-2019)

Dit item is verlopen op 26-04-2020.

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders stelt de bestuurlijke startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Veluwe vast. In de RES beschrijft de regio Noord-Veluwe hoeveel duurzame elektriciteit zij kan en wil opwekken in 2030 en op welke locaties. In de startnotitie staan afspraken over hoe wordt samengewerkt aan de RES. De notitie wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad.

Op de Noord-Veluwe werken de zeven gemeenten (Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Elburg en Hattem) samen met de provincie Gelderland en het waterschap Vallei & Veluwe. In samenspraak met de netbeheerder, energiecoöperaties, woningcorporaties, natuurorganisaties en brancheverenigingen werken zij aan een gedragen en bestuurlijk vastgestelde Regionale Energie Strategie. Het eerste resultaat hiervan is de bestuurlijke startnotitie RES.

Samen met betrokkenen op zoek naar zoekgebieden voor grootschalige opwek
Deze notitie beschrijft de wijze waarop de regiosamenwerking op het thema energietransitie is ingericht. De regio kiest voor een aanpak waarin zij samenwerkt met maatschappelijke partners en inwoners. In het najaar zijn de ruimtelijk ateliers gestart. Dit zijn gesprekken met alle betrokkenen over een bepaalde ‘ruimte’ bijvoorbeeld het agrarisch gebied en bedrijventerreinen. In deze ateliers wordt lokale gebiedskennis benut om zoekgebieden voor grootschalige opwek van duurzame elektriciteit in kaart te brengen. De ateliers lopen tot het voorjaar van 2020 en zijn de basis voor de concept RES. Dit concept moet uiterlijk op 1 juni 2020 klaar zijn. Uiterlijk op 1 maart 2021 moet de regio een definitieve RES opleveren. Deze afspraken staan in het landelijke Klimaatakkoord.

De RES sluit aan bij de duurzaamheidsambities van de gemeente Ermelo
Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat de thema’s elektriciteit en gebouwde omgeving regionaal uitgewerkt en gerealiseerd moeten worden. Er zijn 30 regio’s gevormd. Eén van deze regio’s is de regio Noord-Veluwe.

Het traject RES past goed bij de duurzaamheidsambities van de gemeente Ermelo. Sinds 2016 geeft de gemeente uitvoering aan het programma Duurzaamheid. Het mogelijk maken van initiatieven voor opwek van duurzame energie is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

/////////////////////////////

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Angenieta Garcia y Drayer via telefoonnummer (085) 1108264.