HOME  |  Persberichten  |  Regels voor ophangen van spandoeken in Ermelo

Regels voor ophangen van spandoeken in Ermelo (18-10-2018)

Dit item is verlopen op 15-11-2018.

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten regels vast te stellen voor het ophangen van spandoeken in de gemeente Ermelo. In deze regels worden de tijdsduur, de  afmetingen en kwaliteit van de spandoeken bepaald. Daarnaast  wordt het doel van de regeling omschreven: er mogen alleen spandoeken met aankondigingen van festiviteiten, evenementen en ideële acties in de gemeentelijke stellages hangen.

In de loop van de jaren is een soort wildgroei ontstaan. Commerciële bedrijven hangen hun spandoeken op in de stellages. De spandoeken verschillen van grootte, van kwaliteit en worden al dan niet provisorisch opgehangen. Ook de bevestigingsmaterialen deugen in sommige gevallen niet. Vandaar dat er nieuwe beleidsregels zijn vastgesteld uit een oogpunt van veiligheid, netheid en uniformiteit.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Moniek Winters, via telefoonnummer (085) 110 82 46.