HOME  |  Persberichten  |  Recreatief fietspad voor hei bij Speuld

Recreatief fietspad voor hei bij Speuld (08-11-2018)

Dit item is verlopen op 08-11-2019.

ERMELO –  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de gemeente op zeer korte termijn een halfverhard en verbreed recreatief fietspad gaat realiseren over de hei bij Speuld. Deze halfverharding is een mooie oplossing voor het oorspronkelijk beoogd betonnen fietspad Speulderveld, wat voor met name reptielen en insecten die hier leven als minder gunstig werd ervaren. Plannen voor een verbreding en verharding van het bestaande pad waren er al sinds oktober vorig jaar.

De gemeente is al langere tijd in gesprek met de Provincie Gelderland over de aanleg van een verhard fietspad over de hei bij Speuld. De aanleg is vergunningplichtig en aangezien het fietspad in zeer kwetsbaar heidegebied ligt binnen Natura 2000, bleek de materiaalkeuze voor beton een zorgpunt.

De gemeente was al in het voorjaar van plan het fietspad op te knappen, maar zonder vergunning en doordat er op dat moment ook vogels zaten te broeden, was dit niet mogelijk.

De uitvoering zal deze maand al starten.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Angenieta Garcia y Drayer, via telefoonnummer (085) 110 82 46.