HOME  |  Persberichten  |  Programmabegroting 2018 – 2021

Programmabegroting 2018 – 2021 (05-10-2017)

Dit item is verlopen op 30-11-2017.

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs de Programmabegroting 2018-2021 vastgesteld. Vóór 15 november 2017 moet de Programmabegroting 2018-2021 door de raad zijn vastgesteld én zijn aangeboden aan de provincie Gelderland en het CBS.

Het huishoudboekje voor 2018 sluit af met een overschot van € 734.000,00. Wij zijn een financieel gezonde gemeente met een lage lastendruk. Ermelo staat, op een lijst van de lokale woonlasten per gemeente, landelijk op een 61e plaats van de 388 gemeenten (nummer 1 is de gemeente met de laagste woonlasten). We staan op deze (gunstige) plaats omdat terughoudend wordt omgegaan met lastenstijgingen voor burgers en bedrijven. Ook in 2018 neemt de lastendruk in onze gemeente slechts beperkt toe.

Na vaststelling door de raad op 9 november 2017 worden de voorgestelde plannen uitgevoerd. Denk daarbij aan de aanleg Westflank, verbetering Kerkdennen, verdere ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid, de verbetering van de onderwijshuisvesting, de nieuwbouw van sportcomplex Calluna en het energieneutraal maken van het gemeentehuis.

De Programmabegroting 2018 – 2021 is hier te raadplegen.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer (0341) 56 73 48.