HOME  |  Persberichten  |  Proeftuin voor begeleiding jongvolwassenen met een hulpvraag

Proeftuin voor begeleiding jongvolwassenen met een hulpvraag (14-12-2018)

Dit item is verlopen op 31-01-2019.

ERMELO - Afgelopen dinsdag is het college van burgemeester en wethouders – evenals in Harderwijk en Zeewolde – in beginsel akkoord gegaan met het starten van een proeftuin voor het begeleiden van jongvolwassenen met een hulpvraag. Het gaat om zeer kwetsbare  jongeren tussen de 16 en 27 jaar die graag op eigen benen willen staan, maar daarbij belemmeringen ervaren. Dat kan gaan over het vinden van een passende baan, passende huisvesting of om de juiste begeleiding.

De genoemde groep jongvolwassenen heeft meestal al ondersteuning nodig om de weg naar zelfstandigheid succesvol af te leggen. Met behulp van een levenscoach en een vaste klantmanager wordt een groep van circa 30 jongeren het komende jaar intensief begeleid. Door goed te kijken naar goed werkende, samenhangende oplossingen voor vraagstukken van deze jongeren heeft de proeftuin ook een lerend effect voor het begeleidende team. Als deze manier van sluitende ondersteuning goed werkt kan de methodiek breder ingezet gaan worden. 

Alvorens tot definitieve besluitvorming rondom de proeftuin over te gaan zal het college advies inwinnen bij de adviesraad Sociaal Domein en de Jongerenadviesraad.
De proeftuin zal worden uitgevoerd door het domein Sociaal van de samenwerkingsorganisatie Meerinzicht van de drie gemeentes.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer 085 110 82 46.