HOME  |  Persberichten  |  Procedure bestemmingsplan Stationsstraat 39 wordt voortgezet

Procedure bestemmingsplan Stationsstraat 39 wordt voortgezet (14-06-2018)

Dit item is verlopen op 31-07-2018.

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad (opnieuw) voorstellen om het bestemmingsplan Stationsstraat 39 wederom vast te stellen.  Het gaat hier om het pand op de hoek van de Stationsstraat en ’t Abdij, waar nu een winkel in gevestigd is.

Begin 2017 heeft de gemeente een verzoek ontvangen voor de herontwikkeling van het pand aan de Stationsstraat 39 om daaraan 4 appartementen toe te voegen. Het verzoek past binnen het door de gemeenteraad vastgestelde Masterplan Ermelo-Centrum en het Beeldkwaliteitsplan Stationsstraat. In beide plannen is dit perceel aangewezen als beeldbepalend hoekpunt, waar een hoogteaccent gecreëerd kan worden.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 14 september 2017 voor iedereen ter inzage gelegen voor een periode van 6 weken. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn vier zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan is vervolgens, vergezeld van een zienswijzennota, ongewijzigd aangeboden aan de gemeenteraad.

Tijdens de commissievergadering heeft wethouder Van den Bosch, naar aanleiding van de inspraak van één van de zienswijzenindieners, aangegeven het plan terug te nemen en in nader overleg te treden met de initiatiefnemer. Met hem is afgesproken dat hij met alle zienswijzenindieners in gesprek zou gaan om hun bezwaren aan te horen.

De gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. De gesprekken hebben helaas niet geleid tot het intrekken van een zienswijze.

De gemeenteraad zal een definitief besluit moeten nemen over dit voorstel.        


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer 085 110 82 46.