HOME  |  Persberichten  |  Positieve resultaten onderzoek Jeugdhulp en Wmo

Positieve resultaten onderzoek Jeugdhulp en Wmo (15-11-2018)

Dit item is verlopen op 31-12-2018.

ERMELO – Jongeren en ouders die mee hebben gedaan aan een jaarlijks onderzoek naar Jeugdhulp en Wmo geven aan dat zij goed weten waar ze terecht kunnen als zij hulp of ondersteuning nodig hebben. Ook weten zij goed de weg als zij een beroep moeten doen op voorzieningen vanuit de Wmo. De meerderheid van deze groep is positief over de zorg of hulp die zij hebben ontvangen. Dit zijn de uitkomsten van de jaarlijkse cliëntervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo door het onderzoeksbureau BMC in opdracht van de gemeente Ermelo.

Onderzoek Jeugd en Wmo

Het onderzoek Jeugd geeft inzicht in de ervaringen van jongeren (12-23 jaar) en ouders met kinderen (van ongeboren tot 18 jaar) die jeugdhulp ontvangen. Het onderzoek Wmo geeft de ervaring weer van inwoners die ondersteuning vanuit de Wmo krijgen. Beide onderzoeken gaan in op thema’s als ‘toegankelijkheid van
voorzieningen’, ‘uitvoering van de zorg’ en ‘effecten van de zorg op het opgroeien, de zelfstandigheid, de zelfredzaamheid en het meedoen in de eigen omgeving’. Er is daarbij gebruik gemaakt van een landelijk vastgestelde set vragen.

Jeugdhulp

Door de beperkte respons bij het onderzoek Jeugd (11%) zijn de resultaten indicatief. Onder de respondenten die deel hebben genomen aan het onderzoek, wordt jeugdhulp in Ermelo op de meeste thema’s beter beoordeeld dan in de referentiegemeenten. Wat opvalt is dat in vergelijking met vorig jaar de toegankelijkheid
van de voorzieningen beter wordt beoordeeld. De meeste jongeren en hun ouders weten waar ze terecht kunnen als ze hulp of ondersteuning nodig hebben. Zij worden snel geholpen en krijgen dan ook de hulp die ze nodig hebben. Het effect van de hulp op opgroeien, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het meedoen in de
samenleving wordt nog steeds positief beoordeeld.

Wmo

De respons op het onderzoek naar ondersteuning vanuit de Wmo is 30%. In Ermelo wordt de ondersteuning vanuit de Wmo op de diverse items vergelijkbaar of beter beoordeeld dan in de referentiegemeenten. Het merendeel van de Wmo-cliënten is tevreden met het resultaat van de hulp en ondersteuning. De kwaliteit van de ondersteuning en in de mate waarin deze paste bij de hulpvraag, wordt door het merendeel als positief ervaren. Het aantal mensen dat weet dat ze gebruik kunnen maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner is vrijwel gelijk gebleven.

Meetlatrapportage

Gemeenten in Nederland zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. In de jaarlijkse meetlatrapportage’ wordt beschreven wat de huidige stand van zaken is en wat er sindsdien bereikt is. Uit de meetlatrapportage 2017 blijkt dat voor zowel Wmo, Jeugdwet als
Participatiewet er een stijging is van het aantal Ermeloërs die ondersteuning nodig hebben. Een belangrijke graadmeter voor de totstandkoming van deze rapportage is het resultaat van de cliëntervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo. Daarnaast wordt er voor een compleet beeld gebruik gemaakt
van veel andere bronnen, zoals GGD-bevolkingsonderzoek en waarstaatjegemeente.nl.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjan Kiewiet, project communicatieadviseur via telefoonnummer 085 110 82 65.