HOME  |  Persberichten  |  Positief advies bekostiging uitbreiding Christelijk College Groevenbeek

Positief advies bekostiging uitbreiding Christelijk College Groevenbeek (24-05-2017)

Dit item is verlopen op 30-06-2017.

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een uitbreiding van het Christelijk College Groevenbeek te bekostigen en aan de raad te vragen de daarbij benodigde kredieten beschikbaar te stellen. Het gaat dan om een uitbreiding van 2.106 m2 .

De school kent een forse toename van het aantal leerlingen. Dit heeft o.a. te maken met het aanbod van Leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO), wat naast de locatie in Putten nu ook in Ermelo mogelijk is, 2-talig onderwijs en de mogelijkheid voor leerlingen op het niveau VMBO-TL in 6 jaar een HAVO-diploma te halen.

Het benodigde krediet van ruim 3,6 miljoen euro zal in 2018/2019 worden vrijgegeven. In de kadernota 2018 wordt hiermee al rekening gehouden.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Communicatie via telefoonnummer (0341) 56 73 48.