HOME  |  Persberichten  |  Pilot verruiming openingstijden horecaterrassen in zomerseizoen

Pilot verruiming openingstijden horecaterrassen in zomerseizoen (21-03-2018)

Dit item is verlopen op 30-04-2018.

Ermelo – De gemeente Ermelo gaat bij wijze van proef de sluitingstijden van de terrassen in het centrum van Ermelo verruimen van 0.00 uur naar 01.00 uur. Deze verruiming geldt voor de vrijdagavond en zaterdagavond in de periode van 1 april 2018 tot 31 oktober 2018. Hiermee wordt gehoor gegeven aan het verzoek van de Ermelose horecaondernemers om de sluitingstijden van de terrassen beter aan te laten sluiten bij de sluitingstijd van hun horecabedrijf. 

Ermelo aantrekkelijke uitgaansgemeente

Om Ermelo aantrekkelijk te houden voor haar bewoners, ondernemers en toeristen is een gastvrij en levendig centrum met uitnodigende horecavoorzieningen van recreatief en economisch belang. De proef om de terrastijden te verruimen naar 01.00 uur kan een hieraan een bijdrage leveren.

Minder overlast

In tegenstelling tot de huidige situatie kunnen bezoekers straks tot 01.00 uur op het terras zitten. Hiermee wordt het onnodige komen en gaan van bezoekers tussen 0.00 en 01.00 uur voorkomen. De verwachting is dat hierdoor  een rustiger straatbeeld  ontstaat wat zorgt voor minder overlast in het centrum en de directe omgeving. Daarnaast sluit de verlenging naar 01.00 uur ook beter aan bij het sluitingstijdenbeleid van de buurgemeenten Putten en Harderwijk.

Betere handhaving sluitingstijden

Omdat de sluitingstijden van de terrassen hetzelfde zijn als de sluitingstijden van de horeca wordt de toezicht en de handhaving op sluitingstijden eenvoudiger en duidelijker.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De proef met de uitbreiding de openingstijden van de horecaterrassen is tot stand gekomen met alle partners uit het horeca overleg. Hierin zitten politie, Koninklijke Horeca Nederland, Ermelose horecaondernemers en gemeente. De tijdelijke ontheffing geldt alleen voor horecaondernemers in het centrum van Ermelo welke over een drank- en horecavergunning beschikken en het horecaconvenant hebben ondertekent.

Evaluatie

In het najaar 2018 wordt de proef met de ruimere openingstijden geëvalueerd. In deze evaluatie wordt niet alleen gekeken naar de belangen van de horecaondernemers. De veiligheid en het woonklimaat van omwonenden verliezen we niet uit het oog. Er zal ook rekening worden gehouden met de belangen van omwonenden, politie en gemeente. Tevens wordt de projectgroep Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan betrokken bij de evaluatie.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mylène van Setten , team communicatie Ermelo  (085) 110 82 43.