HOME  |  Persberichten  |  Persverklaring n.a.v. publicatie in Financieel Dagblad

Persverklaring n.a.v. publicatie in Financieel Dagblad (30-08-2017)

Dit item is verlopen op 15-10-2017.

Naar aanleiding van de publicatie in het Financieel Dagblad op woensdag 30 augustus, laat de gemeente Ermelo het volgende weten:

“De gemeente Ermelo is op de hoogte van de verdenkingen van fraude tegen het - inmiddels opgeheven -  bedrijf Zorg & Ondersteuning. De gemeente heeft als toezichthouder een eigen extern bureau in februari van dit jaar opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren. Hierbij heeft dit bureau namens de gemeente het rapport van de forensisch accountant opgeëist. Dit rapport is opgesteld in opdracht van de toenmalige raad van commissarissen van Zorg & Ondersteuning.

De gemeente heeft – toen de verdenkingen zich openbaarden – direct de Inspectie voor de Gezondheidszorg alsmede het Openbaar Ministerie geïnformeerd. Ook is de gemeenteraad van Ermelo in vertrouwen op de hoogte gesteld. Daarnaast heeft de gemeente Ermelo over bovenstaande nauw contact met zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Op dit moment zijn er – zover bij de gemeente Ermelo bekend - geen cont(r)acten meer met de nieuw opgerichte zorgondernemingen van voormalig bestuurders van Zorg & Ondersteuning. Echter pgb-budgethouders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de besteding van hun gelden, waardoor dit nooit met 100% zekerheid gesteld kan worden.

Wij wachten als gemeente de uitkomsten van het onderzoek van ons externe bureau af. Op basis daarvan kijken wij welke stappen wij kunnen ondernemen.”


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer (0341) 56 73 48 of m.winters@ermelo.nl.