HOME  |  Persberichten  |  Persbericht namens de raad van Ermelo

Persbericht namens de raad van Ermelo (30-01-2018)

Dit item is verlopen op 02-02-2018.

De voltallige gemeenteraad van Ermelo is van mening dat het niet mogelijk is om het bestemmingsplan De Driehoek op dit moment vast te stellen.

Door de onduidelijkheid die er is over de milieustatus van Tomassen Duck-To en het ontbreken van de verschillende milieurapporten is het voor de raad niet mogelijk om op dit moment een besluit te nemen. Uitkomsten van deze onderzoeken zijn van invloed op de mogelijkheden van de overige plannen in dit gebied.

Ook zijn er nog problemen met de bouwplannen van Vierhouten en De Loohof. Beide plannen voldoen niet aan het vastgestelde woningbouwprogramma (vaste verdeling diverse prijsklasse woningen) van de gemeente en kunnen daarom niet een op een uit het voorstel overgenomen worden.

De gemeenteraad zal daarom in de raadsvergadering van donderdag 1 februari voorstellen het bestemmingsplan De Driehoek van de agenda af te voeren en dit raadsvoorstel nogmaals te bespreken in de eerstvolgende commissievergadering Infrastructuur en Ruimte.

Wij betreuren het dat wij deze beslissing moeten nemen, maar als gemeenteraad kunnen wij  dit voorstel niet vaststellen op dit moment. Er zijn nu teveel andere bepalende omstandigheden die een weloverwogen besluit over het bestemmingsplan in de weg staan. 


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via telefoonnummer (0341) 56 71 04.