HOME  |  Persberichten  |  Opties voor fietspaden Schaapsdijk – Zeeweg naar de raad

Opties voor fietspaden Schaapsdijk – Zeeweg naar de raad (14-12-2017)

Dit item is verlopen op 18-01-2018.

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad voorstellen om een aantal opties voor fietspaden in het buurtschap Horst & Telgt nader te laten uitwerken. De gemeente stelt voor om voor de Schaapsdijk twee varianten te laten uitwerken en voor de Zeeweg te kiezen voor een vrijliggend fietspad langs de zuidzijde.

De gemeente heeft een studie laten uitvoeren naar het fietstraject Schaapsdijk - Zeeweg, waarbij samen met de buurtvereniging Horst & Telgt is gekeken naar de diverse wensen en varianten. Deze zijn uitgewerkt in vijf mogelijke tracés, waarvan er twee direct betrekking hebben op de route Schaapsdijk - Zeeweg.

Het college van B&W gaat de raad verzoeken twee opties nader te laten uitwerken voor de Schaapsdijk, te weten een vrijliggend fietspad westelijk van de Schaapsdijk en een fietsvoorziening op de bestaande Schaapsdijk (niet-zijnde een fietsstraat). Daarnaast zal zij erop aandringen om de uitwerking van het 2-richtingen fietspad langs de Zeeweg prioriteit te geven. Het gaat hier om het deel van de Zeeweg gelegen tussen de Schaapsdijk en de Telgterweg.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer (0341) 56 73 48.