HOME  |  Persberichten  |  Opschorting last onder dwangsom Tomassen Duck-To B.V.

Opschorting last onder dwangsom Tomassen Duck-To B.V. (03-05-2018)

Dit item is verlopen op 30-06-2018.

Ermelo - Het college van B&W heeft besloten de aanvraag voor de revisievergunning van Tomassen Duck-to B.V. in behandeling te nemen omdat deze ontvankelijk (compleet) is. Daarnaast heeft het college ingestemd met het verzoek tot opschorting van de begunstigings-termijn in de last onder dwangsom. Dit is de termijn die het bedrijf is gegund om de overtreding te beëindigen zonder dat dwangsommen worden verbeurd. Het college heeft hiertoe besloten  aangezien er sprake is van een ontvankelijke aanvraag en daarmee concreet zicht is op legalisatie.

Op 4 april 2018 is aan het bedrijf Tomassen Duck To B.V. een last onder dwangsom opgelegd vanwege geconstateerde overtredingen. Het bedrijf heeft hiertegen bezwaar ingediend en heeft een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend bij de rechtbank.
Tomassen Duck-To wil de overtredingen legaliseren door middel van een (nieuwe) aanvraag van een revisievergunning. Eerder heeft het college besloten dat bij een ontvankelijke aanvraag de handhaving zou worden opgeschort. Dit omdat er bij een ontvankelijke aanvraag sprake is van concreet zicht op legalisatie, hetgeen één van de redenen is om de handhaving op te schorten. 
Inmiddels is bekend dat er sprake is van een ontvankelijke aanvraag. Dit houdt in dat de aanvraag compleet en toereikend is om over te gaan tot een inhoudelijke beoordeling. Nadat de omgevings-dienst de aanvraag inhoudelijk heeft beoordeeld moet blijken of de vergunning al dan niet kan worden verleend.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Ermelo, Mylène van Setten, team communicatie Ermelo, via telefoonnummer (085) 110 82 43.