HOME  |  Persberichten  |  Ontwerpbestemmingsplan Strand Horst opnieuw ter inzage

Ontwerpbestemmingsplan Strand Horst opnieuw ter inzage (14-12-2018)

Dit item is verlopen op 31-01-2019.

ERMELO – Afgelopen dinsdag heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Strand Horst. Het ontwerpbestemmingsplan, dat  de ontwikkelingen voor verblijfsrecreatie,  recreatieve voorzieningen, hotel en evenementenhal mogelijk moet maken, ligt nu vanaf 20 december 2018 zes weken opnieuw ter inzage.

Vertraging

De procedure rondom het vaststellen van het bestemmingsplan Strand Horst heeft vertraging opgelopen. Eind 2017 heeft het ontwerpbestemmingsplan Strand Horst samen met het beeldkwaliteitsplan ook ter inzage gelegen. Vanwege de ingediende zienswijzen  met betrekking tot  de Wet natuurbescherming, waren aanvullende onderzoeken nodig naar de milieu- en natuureffecten. Hiervoor is in juli eerst een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. Vervolgens is er een passende beoordeling en een plan-MER uitgevoerd. Deze documenten worden gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd. Ook wordt de commissie mer om advies gevraagd.
 

Weer voortvarend aan de slag met initiatieven

Na de periode van oponthoud hoopt de gemeente Ermelo samen met de initiatiefnemers weer voortvarend aan de slag te kunnen. Met de nieuwe ontwikkelingen wordt het recreatiegebied aantrekkelijker en  kunnen er gedurende het gehele jaar activiteiten aangeboden worden. Ook voor  strandgasten blijft het gebied interessant en ontstaat er een gevarieerder aanbod.

Informatieavond

Om  inwoners en andere belanghebbenden te informeren is er donderdag 20 december 2018 vanaf 19.00 uur een inloopbijeenkomst over het ontwerp-bestemmingsplan Strand Horst. De gemeente Ermelo en de initiatiefnemers zijn aanwezig om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Planning

Het is de bedoeling dat het bestemmingsplan zo spoedig mogelijk ter vaststelling voorgelegd kan worden aan de gemeenteraad. Als de raad instemt en het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, kunnen ondernemers hun plannen gaan uitvoeren.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mylène van Setten, team communicatie via (0341) - 56 71 92.