HOME  |  Persberichten  |  Onderzoek windmolens Horst en Telgt

Onderzoek windmolens Horst en Telgt (06-04-2020)

Dit item is verlopen op 18-05-2020.

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders ontving het afgelopen half jaar twee principeverzoeken voor het plaatsen van meerdere windmolens in het gebied Horst en Telgt. De initiatiefnemers zijn energiebedrijf Innogy en buurtvereniging Horst en Telgt in samenwerking met Prowind. Het college hecht aan lokale participatie en is verheugd dat de buurtvereniging Horst en Telgt één van de initiatiefnemers is. Beide initiatieven zijn kansrijk, maar kunnen niet naast elkaar worden ontwikkeld omdat daar niet genoeg ruimte voor is. Het college wil het gebied optimaal benutten en gaat daarom onderzoek doen naar een combinatie van de initiatieven. Omdat er ook raakvlakken zijn met initiatieven op het grondgebied van de gemeente Putten besluit het college hierin samen te werken.

Procesregisseur

De eerste stap is dat beide gemeenten een procesregisseur in de hand nemen, die onderzoekt of een combinatie van de initiatieven mogelijk is. Met de initiatiefnemers wordt bekeken naar samenvoeging van de verschillende plannen voor het gehele gebied (Nulde-Horst ten zuiden van de A28; grondgebied Ermelo en Putten), zodat we de ruimte optimaal kunnen gebruiken.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met team communicatie van de gemeente Ermelo, via telefoonnummer (085) 110 82 64.