HOME  |  Persberichten  |  Onderzoek uitbreiding verordening sociale woningbouw

Onderzoek uitbreiding verordening sociale woningbouw (24-05-2018)

Dit item is verlopen op 30-06-2018.

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft nader onderzoek laten doen naar de mogelijkheid de Verordening sociale woningbouw op verschillende punten verder uit te breiden. De uitkomsten van dit onderzoek worden ter bespreking aangeboden aan de commissie Infrastructuur en Ruimte.

Sinds het najaar van 2017 kent de gemeente Ermelo een Verordening sociale woningbouw. Deze verordening is opgesteld omdat is gebleken dat er in Ermelo voldoende plannen zijn voor het bouwen van nieuwe woningen, maar dat het aantal sociale huurwoningen hierbij lager is dan wenselijk. Met de verordening is het mogelijk om in een bestemmingsplan te bepalen dat er voor deze doelgroep een gegarandeerd aantal woningen wordt gebouwd.

Bij het vaststellen van de verordening was reeds bekend dat daarmee slechts een deel van de wettelijke mogelijkheden wordt benut. Voor een specifiek project was destijds het opstellen van een (beperkte) verordening op korte termijn noodzakelijk. Tegelijkertijd bestond de wens voor een uitgebreidere, meer op maat gesneden verordening, waarbij bijvoorbeeld ook voorwaarden kunnen worden gesteld aan het aantal te bouwen goedkope koopwoningen of het instellen van een vereveningsfonds. Een dergelijke uitgebreidere verordening vergde nader onderzoek. Dit onderzoek is nu afgerond. De resultaten worden voor de zomer aan de gemeenteraad aangeboden om te bespreken. Afhankelijk van de uitkomsten van deze bespreking kan er een nieuwe, uitgebreidere verordening sociale woningbouw worden opgesteld.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Ermelo, Mylène van Setten, team communicatie Ermelo, via telefoonnummer (085) 110 82 43.