HOME  |  Persberichten  |  Onderzoek naar duurzame verbouwing en herinrichting van gemeentehuis Ermelo

Onderzoek naar duurzame verbouwing en herinrichting van gemeentehuis Ermelo (03-10-2016)

Dit item is verlopen op 31-10-2016.

Persbericht

ERMELO – Het College van Burgemeester en Wethouders heeft in juli besloten tot de uitwerking van een plan voor duurzame interne verbouwing en herinrichting van het gemeentehuis van Ermelo. Hierbij wordt naast het creëren van extra werkruimte een verduurzaming van het gebouw bewerkstelligt die bijdraagt aan de ambitie van de gemeente om in 2030 energieneutraal en in 2035 klimaatneutraal te zijn. Dit herinrichten zal worden gedaan volgens het concept van Het Nieuwe Werken. Bij Het Nieuwe Werken staat het werken op de plaats, op de tijd en op de wijze die het meest effectief is en het beste resultaat geeft, centraal.

De herinrichting naar Het Nieuwe Werken heeft een tweeledig doel. Enerzijds is het noodzakelijk om voldoende ruimte te creëren voor circa 33% meer medewerkers die in het gemeentehuis zullen komen te werken en anderzijds belemmert de huidige indeling het werken in flexibele tijdelijke samenwerkingsverbanden waar de organisatie mee te maken heeft. De behoefte om te werken in flexibeler verband, wordt door deze herinrichting gefaciliteerd.

Extra aantal medewerkers vraagt om extra ruimte

De komende jaren zal het aantal medewerkers in het gemeentehuis van Ermelo toenemen door een herverdeling van medewerkers uit de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Deze medewerkers  komen hier te werken vanuit de uitvoeringsorganisatie Meerinzicht (bedrijfsvoering en sociaal domein) maar ook vanuit het gebouw van de Sociale Dienst Veluwerand dat op 1 juli 2017 sluit.

Energielabel van D naar A

Bij de verbouwing zal het energielabel van het gemeentehuis wijzigen van D naar A, waarbij de CO2-uitstoot met maar liefst 85% wordt teruggebracht.

Geen extra geld

De beoogde investering van 4,5 miljoen euro zal geheel gedekt worden uit de bestaande bedrijfsvoeringsbudgetten. De wijziging van het energielabel betekent dat er substantieel bezuinigd kan worden op de energiekosten. Daarnaast zal het opzeggen van de huur van het huidige SDV-gebouw tot een besparing leiden. Een en ander leidt ertoe dat er géén extra geld vrijgemaakt hoeft te worden voor deze verbouwing; immers de maatregelen verdienen zichzelf terug.

Tijdens de verbouwing zal het gemeentehuis normaal openblijven voor het publiek en blijft de dienstverlening ongewijzigd. De gemeenteraad van Ermelo is bij raadsbrief over dit besluit geïnformeerd.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Sjef Oerlemans via telefoonnummer 06 53 39 29 67.