HOME  |  Persberichten  |  Ondertekening intentieovereenkomst met recreatiepark De Heivlinder

Ondertekening intentieovereenkomst met recreatiepark De Heivlinder (21-11-2016)

Dit item is verlopen op 31-12-2016.

Mijlpaal voor project Vitale Vakantieparken Ermelo.

De gemeente Ermelo heeft besloten medewerking te verlenen aan de wens van recreatiepark de Heivlinder om een deel van de bestemming ‘kamperen en agrarisch’ te wijzigen naar verblijfsrecreatie. Hierdoor kan de Heivlinder bos- en paardenlodges op het terrein gaan bouwen. Deze wijziging van de bestemming past binnen de ambitie van de gemeente om de recreatie te versterken.

Bos- en paardenlodges

De Heivlinder is één van de eerste parken die, als onderdeel van het project Vitale Vakantieparken, daadwerkelijk gaat vernieuwen. Met de boslodges en de paardenlodges (een recreatiewoning met daarnaast en stal voor een paard of een pony), speelt het park in op de al aanwezige relatie met de paardensport. Ook wordt gekeken of er aansluiting mogelijk is op het ruiternetwerk in de omgeving.

Intentieovereenkomst

In de intentieovereenkomst zijn onder andere afspraken vastgelegd met betrekking tot het voorbereiden van de bestemmingsplanwijziging door de gemeente en de inspanningen van De Heivlinder tot het maken van een toekomstbestendig inrichtingsplan.

Vitale Vakantieparken Ermelo

Met het project Vitale Vakantieparken wil Ermelo de verblijfsrecreatie in de gemeente versterken. De versterking is nodig omdat de sector onder druk staat. Voor het realiseren hiervan zijn de recreatieondernemers en eigenaren van de recreatiewoningen onmisbaar. Gezamenlijk zoeken gemeente en recreatieondernemers naar de mogelijkheden om deze verblijfsrecreatie te versterken.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjef Oerlemans, 06 53 39 29 67.