HOME  |  Persberichten  |  Ondertekening anterieure overeenkomst met recreatiepark De Heivlinder

Ondertekening anterieure overeenkomst met recreatiepark De Heivlinder (04-05-2017)

Dit item is verlopen op 30-06-2017.

Nieuwe stap in project Vitale Vakantieparken Ermelo.

De gemeente Ermelo heeft besloten medewerking te verlenen aan de wens van recreatiepark de Heivlinder om een deel van de bestemming ‘kamperen en agrarisch’ te wijzigen naar verblijfsrecreatie. Hierdoor kan de Heivlinder bos- en paardenlodges op het terrein gaan bouwen. Deze wijziging van de bestemming past binnen de ambitie van de gemeente om de recreatie te versterken.

Bos- en paardenlodges

De Heivlinder is één van de eerste parken die, als onderdeel van het project Vitale Vakantieparken, daadwerkelijk gaat vernieuwen. Met de boslodges en de paardenlodges (een recreatiewoning met daarnaast en stal voor een paard of een pony), speelt het park in op de al aanwezige relatie met de paardensport. Ook wordt gekeken of er aansluiting mogelijk is op het ruiternetwerk in de omgeving.

Anterieure overeenkomst

In de anterieure overeenkomst tussen gemeente en de Heivlinder is vastgelegd aan welke eisen moet worden voldaan, welke aanvullende afspraken zijn gemaakt en hoe de kosten van de ontwikkeling worden verrekend. Voor dit project zijn de gemeente en de Heivlinder in november 2016 al een intentieovereenkomst aangegaan. Met de ondertekening van deze overeenkomst komt de realisatie van de verblijfsrecreatie in de vorm van bos- en paardenlodges een stuk dichterbij.

Vitale Vakantieparken Ermelo

Met het project Vitale Vakantieparken wil Ermelo de verblijfsrecreatie in de gemeente versterken. De versterking is nodig omdat de sector onder druk staat. Voor het realiseren hiervan zijn de recreatieondernemers en eigenaren van de recreatiewoningen onmisbaar. Gezamenlijk zoeken gemeente en recreatieondernemers naar de mogelijkheden om deze verblijfsrecreatie te versterken.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjef Oerlemans, telefoon 0341 56 71 79.