HOME  |  Persberichten  |  Omgevingsvisie Horst biedt ruimte voor herontwikkeling

Omgevingsvisie Horst biedt ruimte voor herontwikkeling (25-05-2020)

Ermelo - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de Omgevingsvisie recreatiecluster Horst. De Omgevingsvisie biedt ruimte voor de wensen van de eigenaren van de huisjes, parkeigenaren en vereniging van eigenaren (VvE) op de 14 recreatieparken. De visie is, vooruitlopend op de omgevingswet, tot stand gekomen met en door de parken en andere direct betrokkenen.

Karakter van het gebied blijft behouden

De nieuwe omgevingsvisie voor cluster Horst biedt ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Uitgangspunt in de visie is het huidige karakter van het gebied te behouden. Belangrijke thema’s zoals groen, rust en ruimte, het verbeteren van de infrastructuur en een kwaliteitsimpuls van het gebied zijn in de visie
opgenomen. Het financiële plaatje dat bij deze gebiedsontwikkeling hoort, is ook onderdeel van de visie.

Drie toekomstperspectieven

In oktober 2019 is de omgevingsvisie en het financiële model besproken met de parkeigenaren en –bestuurders Parken kunnen kiezen uit drie toekomstperspectieven: het behouden van recreatie, het omvormen naar een woonpark of het herstructureren naar nieuwe functies. De parken zijn op dit moment aan de slag met individuele parkplannen die we aan de visie gaan toetsen.

De Omgevingsvisie recreatiecluster Horst lag van 7 november tot en met 18 december 2019 ter inzage. Aan de hand van de inspraakreacties (samengevat in een inspraaknota) wordt nu de nieuwe versie van de Omgevingsvisie recreatiecluster Horst aangeboden aan de gemeenteraad. Na het vaststellen van de omgevingsvisie kunnen bestemmingsplanen en omgevingsvergunningen worden aangevraagd.

Vitale Vakantieparken

Sinds 2017 is de gemeente Ermelo samen met betrokkenen bezig met het ontwikkelen van een gebiedsvisie voor recreatiecluster Horst. Het cluster maakt deel uit van het programma Vitale Vakantieparken. Met dit programma versterkt de gemeente de verblijfsrecreatie in Ermelo.