HOME  |  Persberichten  |  Nieuwe transformatiemogelijkheden voor Recreatiecluster Horst

Nieuwe transformatiemogelijkheden voor Recreatiecluster Horst (28-01-2019)

Dit item is verlopen op 28-02-2019.

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met de concept omgevingsvisie voor de herontwikkeling van het recreatiecluster Horst. De visie geeft diverse ontwikkelrichtingen voor het gebied weer en is gebaseerd op de gesprekken met parkeigenaren en bewoners in het gebied.

In april 2018 is het startschot gegeven voor een transformatieopgave van het recreatiecluster Horst. Dit is een deeluitwerking van de in 2016 vastgestelde ‘Toekomstvisie op de verblijfsrecreatie’ (vitale vakantieparken). Voor de gemeente Ermelo is in die toekomstvisie aangegeven waar de gemeente samen met recreatieondernemers de verblijfsrecreatie wil verbeteren. En plekken waar de ontwikkelpotentie voor de verblijfsrecreatie minder is, zoals recreatiecluster Horst, te transformeren naar andere functies zoals wonen.

Voor de zomer van 2018 is uitvoerig met de ondernemers, vereniging van eigenaren, buurtvereniging en bewoners gesproken over hun wensen voor het gebied. Dit is nu vertaald in een omgevingsvisie met ontwikkelperspectieven met kaders en randvoorwaarden. De komende periode zal opnieuw met belanghebbenden worden gesproken. De visie is daarmee geen blauwdruk, maar geeft de ruimte aan waarbinnen de eigenaren een parkplan kunnen opstellen.

De concept omgevingsvisie zal op 19 februari aan de raadscommissie Infrastructuur en Ruimte gepresenteerd worden.  


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer 085 110 82 46.