HOME  |  Persberichten  |  Nieuwe groenvisie voor gemeente Ermelo

Nieuwe groenvisie voor gemeente Ermelo (28-09-2017)

Dit item is verlopen op 31-10-2017.

ERMELO - Deze week is de nieuw opgestelde groenvisie van de gemeente Ermelo door het college van burgemeester en wethouders positief ontvangen. Deze visie beschrijft voor de komende 10 jaar hoe er wordt omgegaan met alle vormen van groen en bijbehorende facetten binnen de grenzen van onze gemeente. De groenvisie is tot stand gekomen door een interactieve aanpak met inwoners, organisaties, experts en raadsleden, waardoor een breed gedragen pallet aan belangrijke onderwerpen kon worden meegenomen.

De gemeente Ermelo laat met de visie zien waarom groen zo belangrijk voor ons is. En hoe we daar vanaf nu de komende jaren mee om willen gaan. Belangrijke thema’s waar het groen aan is getoetst, zijn: identiteit, gezondheid, biodiversiteit, klimaat & duurzaamheid, participatie & leefbaarheid en economie.

De kern van de nieuwe groenvisie is dat waardevol groen wordt beschermd door een ‘nee tenzij’-principe. Voor het overige groen geldt ‘ja mits’.

De groenvisie biedt kaders, zowel ruimtelijk als juridisch, maar geeft ook richting aan het groenbewust handelen bij ruimtelijke ontwikkelingen en is uitgangspunt voor het gemeentelijk groenbeheer.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer (0341) 56 73 48.