HOME  |  Persberichten  |  Nieuwe groenvisie voor Ermelo in de maak

Nieuwe groenvisie voor Ermelo in de maak (16-03-2017)

Dit item is verlopen op 30-04-2017.

ERMELO - De gemeente Ermelo gaat een nieuwe groenvisie opstellen. Hierin worden alle waarden, ambities en speerpunten voor het gemeentelijke groen vastgesteld. De nieuwe groenvisie – en bijbehorend actueel groenbeleid – moet ervoor zorgen dat er in Ermelo ook op de langere termijn voldoende en gezond groen aanwezig blijft.

Bestaande plannen dateren uit de periode 2004-2010 en zijn aan herziening toe. Daarnaast spelen er allerlei trends en opgaven in de samenleving die ook van invloed zijn op het groen. Denk daarbij aan duurzaamheid, biodiversiteit, gezonde leefomgeving, klimaat en (bewoners)participatie. Om de juiste keuzes voor het gemeentelijk groen te kunnen maken, zijn goede en actuele kaders nodig.

De nieuwe groenvisie zal worden vormgegeven met de inbreng van de inwoners van Ermelo en betrokken organisaties. Het college van burgemeester en wethouders streeft ernaar om deze in de zomer van 2017 klaar te hebben.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer 06 12 06 61 04.