HOME  |  Persberichten  |  Nieuw Sportcentrum Ermelo – Gezond bewegen en zwemlessen voeren de boventoon

Nieuw Sportcentrum Ermelo – Gezond bewegen en zwemlessen voeren de boventoon (07-06-2018)

Dit item is verlopen op 31-07-2018.

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag, op basis van het coalitieakkoord Dichterbij 2018-2022, het besluit genomen om met de bouw van het nieuwe sportcomplex vooral in te zetten op gezond bewegen.

Met dit besluit stelt het college het belang van gezond bewegen en zwemlessen voor zowel kinderen als ouderen voorop. Het duurzame nieuwe complex biedt vier multifunctionele zaaldelen voor binnensport, waarvan één specifiek voor gymactiviteiten, een wedstrijdbassin en een instructie/doelgroepenbassin. Bovendien wordt het gehele complex klimaatneutraal gebouwd.

Zwemvoorziening gericht op doelgroep zwemmen en de mogelijkheid tot recreatie

In het coalitieakkoord is opgenomen dat het nieuwe college kiest voor een zwemvoorziening gericht op doelgroep zwemmen en de mogelijkheid tot recreatie. Van de bestaande 20 zwemactiviteiten (zwemlessen, schoolzwemmen, verenigingen, sportieve en gezonde doelgroepactiviteiten), gaan er maar liefst 19 op vooruit qua functionaliteit en gebruik. Met de realisatie van de beperkte recreatieve voorziening (peuterbad, whirlpool en sauna) komt het college gedeeltelijk tegemoet aan de wensen van deze categorie bezoekers. Alleen voor een glijbaan, wildwaterkreek en een apart recreatiebad gaat de recreatieve zwemmer wellicht naar een ander zwembad. Overigens was een glijbaan ook niet voorzien in het plan waartoe de raad vorig jaar juni heeft besloten.

Financiële onderbouwing

De huidige plannen worden dus omgebogen: het recreatieve deel voert niet meer de boventoon en er worden geen speelse voorzieningen aangebracht. Dit omdat de financiële onderbouwing te onzeker is en de geraamde exploitatiekosten een te groot beslag zullen leggen op de gemeentebegroting die de komende tijd toch al steeds meer onder druk komt te staan.

Projectwethouder van het Nieuwe Sportcentrum Leo van der Velden: “in financieel opzicht betekent deze keuze dat de kosten van investering en exploitatie beter passen bij de financiële mogelijkheden van de gemeente. In juli 2017 werden weliswaar extra kosten ingeschat voor indexering en marktwerking, maar hiervoor was en is geen financiële dekking. Door nu 2 miljoen euro minder te investeren is voor deze extra kosten wel financiële dekking gevonden. Dat de gemeente Ermelo minder prioriteit geeft aan de recreatieve bezoeker is gelet op de vele zwembaden in de regio ook een begrijpelijke keuze. Per saldo zullen ook de gewijzigde plannen leiden tot een prachtig en aantrekkelijk sportcomplex voor Ermelo zonder dat er extra miljoenen worden uitgegeven. Het geheel past binnen het bedrag dat de raad vorig jaar beschikbaar heeft gesteld.”

Het voornemen van het college zal nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad, die naar verwachting direct na de zomervakantie hierover een besluit zal nemen.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer 085 110 82 46.