HOME  |  Persberichten  |  Nieuw bestemmingsplan voor Ermelose recreatieterreinen in de maak

Nieuw bestemmingsplan voor Ermelose recreatieterreinen in de maak (13-05-2019)

Dit item is verlopen op 13-05-2020.

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de mee te werken aan de aanpak om het bestemmingsplan voor recreatieterreinen ‘te versoepelen’, zodat er meer maatwerk mogelijk is en regels minder belemmerend gaan werken. Dit bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, moeten meer duidelijkheid gaan geven en ontwikkelingen in het kader van (re)vitalisering van recreatieterrein bespoedigen.

In 2016 is de beleidsvisie voor (re)vitalisering van verblijfsrecreatie opgesteld
Recreatie en toerisme is een belangrijke sector voor de gemeente Ermelo. Met bijna 100 vakantieparken heeft Ermelo de meeste verblijfsplaatsen in de Noord Veluwe. In januari 2016 is de ‘Toekomstvisie op de verblijfsrecreatie in de gemeente Ermelo’ vastgesteld door de gemeenteraad. Deze beleidsvisie is de basis om de (re)vitalisering van de verblijfsrecreatie in Ermelo aan te pakken samen met de ondernemers.

De regels van het huidige bestemmingsplan werken belemmerend
Eén van de ambities van de toekomstvisie is het ontwerpen van een flexibeler en duidelijker bestemmingsplan voor alle bestaande recreatieterreinen. Dit is niet alleen een wens van de gemeente Ermelo, maar juist ook van de recreatieondernemers zelf. Zij ervaren dat de regels in het huidige bestemmingsplan ‘Recreatieterreinen’ belemmerend werken om mee te kunnen groeien met de veranderende vraag van recreanten. Daarnaast willen we recreatieterreinen met een transformatieopgave conform de kaders van de ‘Toekomstvisie op de verblijfsrecreatie in de gemeente Ermelo’ planologische mogelijkheden bieden voor functieverandering.

Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte biedt flexibiliteit en maatwerk
Een bestemmingsplan met een verbrede reikwijdte zoals opgenomen in artikel 7 van de Crisis en Herstelwet is een kansrijk en innovatief instrument om  bovengenoemde ambitie te bereiken. Het college meldt zich hiervoor aan bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Deze planvorm biedt de mogelijkheid alle relevante zaken in de fysieke leefomgeving te regelen met waar nodig de gewenste flexibiliteit en maatwerk. Op deze wijze ontstaat tevens de gewenste duidelijkheid en kunnen ontwikkelingen op recreatieterreinen bespoedigd worden.

In de raadscommissie Infrastructuur en Ruimte van 25 juni 2019 zal de gemeenteraad gevraagd worden kennis te nemen van de voorgestelde aanpak.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer 085-1108246