HOME  |  Persberichten  |  Meer werkzoekenden met uitkering aan werk geholpen in 2016

Meer werkzoekenden met uitkering aan werk geholpen in 2016 (20-04-2017)

Dit item is verlopen op 31-05-2017.

Het aantal mensen dat in 2016 een bijstandsuitkering had is gelijk aan 2015, terwijl er in 2016 wel een hogere toestroom was van mensen die een beroep deden op ondersteuning door de gemeente. Het percentage werkzoekenden dat inderdaad uitstroomde richting werk steeg in 2016 naar 33% ten opzichte van 15% in 2015.

Landelijke ontwikkelingen zoals de aanhoudende hoge werkloosheid, de hoge toestroom van vergunninghouders en jongeren met een beperking, hebben ook in Ermelo een groter beroep gedaan op ondersteuning. Ondanks deze fors hogere toestroom zijn we in onze gemeente goed in staat gebleken om mensen te laten uitstromen naar werk.

Naast het hogere uitstroompercentage, volgden in 2016 ten opzichte van 2015 een kwart meer mensen een actief traject bij de sociale dienst, gericht op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt of participatie in de samenleving.

Hoewel de aanpak voor de re-integratie en bemiddeling van cliënten naar werk succesvol lijkt te zijn, is onze opgave voor de komende jaren niet minder groot. Al in het eerste kwartaal van 2017 hebben we de gevolgen van de landelijke ontwikkelingen, zoals de toestroom van vergunninghouders, gemerkt in de ontwikkeling van het cliëntenbestand. Dit heeft onze aandacht en we werken er hard aan om ook in 2017 zoveel mogelijk cliënten te bemiddelen naar werk.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer 06 12 06 61 04.