HOME  |  Persberichten  |  Medewerking aan gezamenlijke bouwinitiatieven Haspel en Rodeschuurderwegje

Medewerking aan gezamenlijke bouwinitiatieven Haspel en Rodeschuurderwegje (18-03-2019)

Dit item is verlopen op 30-04-2019.

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten medewerking te verlenen aan twee bouwinitiatieven,  aan het Rodeschuurderwegje en aan de Haspel, waardoor de Haspelstrook een kwaliteitsimpuls krijgt en er in Horst 34 nieuwbouwwoningen bijkomen.  Voor het plan in Horst zijn zogenaamde ‘’sloopmeters’’ noodzakelijk, die verkregen kunnen worden aan de Haspel. Hierdoor zal er één bestemmingsplanprocedure doorlopen worden.

Op 1 november 2018 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen die opdracht geeft om aan de slag te gaan met het woningbouwinitiatief van CPO in Vogelvlucht . In dit initiatief wil een groep inwoners van Ermelo zelf betaalbare woningbouw gaan realiseren aan het Rodeschuurderwegje in Horst. Hiervoor hebben zij een plan gemaakt. Het plan biedt ruimte aan 34 woningen. Tien van deze woningen zijn bestemd voor sociale huur en de overige 24 woningen zijn bestemd voor de initiatiefnemers en omvatten voornamelijk goedkope koop woningen.

Omdat de beoogde woningbouwlocatie in het buitengebied ligt moet de initiatiefnemer sloopmeters beschikbaar hebben uit vrijkomende agrarische bebouwing. Deze sloopmeters kunnen verkregen worden bij het perceel Haspel 123a. Op het perceel Haspel 123a staan diverse voormalig agrarische opstallen. Alle voormalige agrarische opstallen worden gesloopt. Op het perceel wordt een zorggebouw gebouwd, waarin 10 zorgappartementen en een dagbestedingsruimte worden gerealiseerd. Daarnaast komen er recreatieve voorzieningen zoals een looppad naar het achterliggende natuurgebied, een theetuin-rustpunt en een pluktuin.

Voor de bouw van het zorggebouw hoeft maar een beperkt aantal opstallen gesloopt te worden. Den zogenaamde ‘’sloopmeters’’ die vrijkomen van de te slopen opstallen aan De Haspel, zullen in Horst worden ingezet om  de woningen voor het CPO in Vogelvlucht mogelijk te maken. De Haspel valt niet binnen het functieveranderingsbeleid. Gezien de kwaliteitsslag die gemaakt wordt aan de Haspel, het zorg en recreatieve karakter van de ontwikkeling en de motie in kader van CPO in vogelvlucht is besloten het initiatief voor de Haspel toch in lijn met functieveranderingsbeleid te beoordelen.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer 085  110 82 46.