HOME  |  Persberichten  |  Medewerking aan functieverandering De Schakel onder voorwaarden

Medewerking aan functieverandering De Schakel onder voorwaarden (08-11-2018)

Dit item is verlopen op 08-11-2019.

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het verzoek van Uwoon voor het realiseren van acht woonstudio’s voor starters in het gebouw De Schakel aan de H. van Heemstralaan, maar wil hier ook een aantal voorwaarden vanuit de kant van de gemeente aan verbinden.

De gemeente gaat daarom graag in overleg over deze functieverandering en wil het dan ook hebben over onderwerpen als de toegankelijkheid, duurzaamheid en differentiatie (doelgroepen, prijsklassen etc). Er is verzocht om de bestemming die op het gebouw rust te verruimen met een woonbestemming. Met de huidige bestemming ‘Maatschappelijk met dubbelbestemming Waarde – Archeologie M.’ is wonen niet mogelijk.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Communicatie, via telefoonnummer (085) 110 82 43.