HOME  |  Persberichten  |  Medewerking aan de transformatie van vakantiepark Bos & Weide

Medewerking aan de transformatie van vakantiepark Bos & Weide (23-04-2019)

Dit item is verlopen op 31-05-2019.

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten medewerking te verlenen aan het transformatieplan van vakantiepark Bos & Weide, waardoor het park en de directe omgeving een kwaliteitsimpuls krijgen.

In januari 2016 heeft de raad het beleid “Vitale vakantieparken: Toekomstvisie op de verblijfsrecreatie in de gemeente Ermelo” vastgesteld. Samen met de 98 vakantieparken in Ermelo kijken we hoe we een kwaliteitsverbetering in de verblijfsrecreatieve sector kunnen realiseren. Innovatie en transformatie zijn twee belangrijke sporen in dit project. Vakantiepark Bos & Weide en De Boskant (in het vervolg Bos & Weide genoemd) heeft een plan ingediend voor de herontwikkeling van het terrein.

De initiatiefnemer wil een kwaliteitsimpuls op het park realiseren en wil het park volledig blijven exploiteren op de huidige manier door de recreatiewoningen voor een langere tijd voor bewoning te verhuren. In het transformatieplan dat hij heeft wordt voorgesteld om 4 recreatiewoningen (waarvan 2 nu al permanent bewoond mogen worden) te slopen en in alle overige recreatiewoningen (56) permanente bewoning toe te staan. Het hele park krijgt een ruimtelijke kwaliteitsslag: het straatprofiel wordt verbreed, er komen extra parkeerplekken, de coniferen worden vervangen door hedera (brandveiligheid) en er wordt door het gehele gebied beplanting toegevoegd voor een meer groene beleving.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via tel: 085 110 82 46.