HOME  |  Persberichten  |  Masterplan voor nieuwbouw van (zorg)woningen en voorzieningen

Masterplan voor nieuwbouw van (zorg)woningen en voorzieningen (07-09-2017)

Dit item is verlopen op 31-10-2017.

ERMELO – Afgelopen week heeft het college van burgemeester en wethouders kennis genomen van het masterplan Dillenburg, Rehoboth en Oranjepark. Dit plan vormt de basis voor de ontwikkeling van woningen op de terreinen. Het  plan biedt een kader voor de ontwikkeling van een zorgcomplex voor zestig 24-uurs zorgwoningen en een woongebied voor verschillende doelgroepen (sociale huur, goedkope, middeldure en dure koop- en huurwoningen) op het Dillenburgterrein. Zorgen voor elkaar staat centraal bij de ontwikkeling van dit gebied.

Het is de bedoeling dat het gebied tussen de Dennenlaan, Sparrenlaan, Constantijnlaan en Wilhelminalaan volledig nieuw wordt bebouwd met een mix van woningen c.q. appartementen en zorggebouwen in het groen met gemeenschappelijke ruimten. Het bestaande zorgcomplex Dillenburg met de aanleunwoningen van het Oranjepark zullen gesloopt worden.
In totaal gaat het over 150 (zorg)woningen, een gezondheidscentrum, ontmoetingsruimte en een park. De nieuwe gebouwen zijn zo geplaatst dat het mogelijk is om de bestaande waardevolle bomen in het gebied zoveel mogelijk te sparen. Parkeren vindt zoveel mogelijk plaats uit het zicht en onder een parkeerdek.

Het masterplan moet financiële garantie bieden de bouw van het zorggebouw en parkeerdek op het Rehobothterrein. Na vaststelling van het masterplan door de gemeenteraad kan de bestemmingsplanprocedure worden opgestart.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer (0341) 56 73 48.