HOME  |  Persberichten  |  Leefbaarheid in Ermelo als positief ervaren

Leefbaarheid in Ermelo als positief ervaren (21-10-2019)

Dit item is verlopen op 31-12-2019.

ERMELO – Elk jaar maakt de gemeente een rapport over hoe het gaat met de taken die zij heeft op het gebied van zorg, welzijn en ondersteuning aan haar inwoners. Dit heet de Trendrapportage Sociaal Domein. Op 15 oktober jl. heeft het college van B&W de Trendrapportage Sociaal Domein 2019 vastgesteld. In het rapport staan niet alleen cijfers. Vooral het verhaal over en van de inwoner staat voorop. Inwoners, uitvoerende instanties, professionals en beleidsmedewerkers vertellen hoe het gevoerde beleid in de praktijk werkt en welke dilemma’s er spelen. Met die informatie kan de gemeente haar eigen beleid volgen en waar nodig aanpassen.

Leefbaarheid in Ermelo

In Ermelo zijn veel vrijwilligers actief en is er veel burenhulp. Veel activiteiten worden uitgevoerd door en voor inwoners. De leefbaarheid in Ermelo ervaart men als goed. Doordat mensen minder snel in een zorginstelling komen te wonen is er een toename van het aantal kwetsbare mensen die in de wijken wonen. Het blijft belangrijk hier aandacht aan te schenken.

Mantelzorg en ouderen

Een aanzienlijk deel van de Ermeloërs (ongeveer 2 op de 5) zorgt voor een naaste. De groep die deze mantelzorg geeft, wordt ouder. Ermelo heeft te maken met steeds meer oudere mensen. Oudere mensen hebben vaker een zorgvraag dan jongere mensen en hebben minder mensen om zich heen waar ze op terug kunnen vallen. Wel zien we dat in Ermelo de meerderheid van de ouderen zich nog steeds zelfredzaam vindt. Het gebruik van Wmo-hulp stijgt. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, scootmobielen en dagbesteding. Het merendeel van de inwoners die ondersteuning vanuit de Wmo krijgen is ouder dan 65 jaar oud.

Ondersteuning van jongeren

Er zijn steeds meer jongeren die hulp krijgen vanwege psychische problemen. Ook de hulp bij gezinnen of bij jongeren thuis neemt toe. Toch zien we dat de hulp aan jongeren die niet thuis wonen afneemt (denk bijvoorbeeld aan jongeren die in een zorginstelling wonen). Het streven is om zoveel mogelijk in te zetten op die hulp thuis. Dit lijkt te lukken.

Onder jongeren in Ermelo is in verhouding sprake van veel voortijdig schoolverlaten, met name in het MBO. De overheid wil dat iedereen een zodanig schooldiploma heeft, dat zij een goede kans hebben op werk. Maar het blijkt niet voor iedereen haalbaar om zo’n ‘startkwalificatie’ te halen.

Inkomen en werk

Hoewel het steeds beter gaat met de economie, blijkt het voor mensen met een laag inkomen toch lastig om de inkomenssituatie te verbeteren. Er is wel veel vraag naar werknemers, maar de vaardigheden en werkzaamheden die gevraagd worden, passen niet altijd bij de mensen die werk zoeken: “vroeger moest je kunnen lassen; nu moet je de robot kunnen programmeren”. Om toch tot deelname aan werk te komen, blijft aandacht en maatwerk belangrijk.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjan Kiewiet, project communicatieadviseur via telefoonnummer (085) 110 82 65.