HOME  |  Persberichten  |  Kwaliteitsimpuls voor Tonselse Veld

Kwaliteitsimpuls voor Tonselse Veld (14-10-2019)

Dit item is verlopen op 31-12-2019.

ERMELO - Dinsdag 8 oktober heeft het college het plan van aanpak voor het verbeteren van de recreatieve infrastructuur in het Tonselse Veld  vastgesteld. Zij vraagt de gemeenteraad een voorbereidingskrediet vrij te geven om het plan verder uit te werken. Het plan verbetert de verkeersveiligheid en recreatieve infrastructuur in Strokel en Tonsel en zorgt voor een kwaliteitsverbetering van het recreatieve gebied.

Kansrijke maatregelen

Het plan van aanpak geeft inzicht in kansrijke maatregelen die samen met de bewoners, ondernemers en gebruikers van het gebied zijn opgesteld. De maatregelen zijn met name gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid, door bijvoorbeeld het scheiden van fietsverkeer met het (vracht)autoverkeer. Maar ook op het verbeteren van de routes tussen het gebied en andere recreatief aantrekkelijke gebieden en de vindbaarheid van bestaande toegangen tot de bosstrook.
De uitkomsten van het onderzoek en de besteding van de resterende middelen zullen worden betrokken bij de integrale afweging die mettertijd zal moeten worden gemaakt met het oog op deze en andere ontwikkelingen binnen het recreatieve cluster Tonselse Veld en op basis van de nog op te stellen Mobiliteitsvisie.
Medio 2020 verwacht de gemeente het uitvoeringsplan met de concrete en haalbare maatregelen definitief vast te stellen.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Communicatie via telefoonnummer 085-110 82 64.