HOME  |  Persberichten  |  Klachtenbehandeling gemeente Ermelo

Klachtenbehandeling gemeente Ermelo (15-11-2018)

Dit item is verlopen op 31-12-2018.

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met aanpassen van de klachtenprocedure van de gemeente Ermelo. Daarnaast is er een klachtenfunctionaris en plv. klachtenfunctionaris benoemd. De gemeenteraad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan.

De gemeente verleent allerlei diensten en voert taken uit op allerlei gebieden. Denk hierbij aan het bijhouden wie er in de gemeente wonen, de uitgifte van officiƫle documenten, het houden van toezicht enz.
Bij de uitoefening van deze taken kan er wel eens iets fout gaan: inwoners krijgen bijvoorbeeld geen antwoord op brieven of telefoontjes, of worden niet netjes behandeld of ontvangen niet de juiste informatie. Als zoiets gebeurt, kunnen zij een klacht indienen bij de gemeente. De klacht wordt behandeld door de klachtenfunctionaris. Deze biedt in de eerste plaats een luisterend oor en onderzoekt  de gang van zaken en probeert klachten zo goed mogelijk te verhelpen. De gemeente Ermelo hecht immers aan een goede dienstverlening.

De klachtenfunctionaris behandelt klachten van inwoners over het optreden van de gemeente.
Zij doet onderzoek naar aanleiding van de klacht en vraagt beide partijen hun kijk op de zaak te geven. In goed overleg wordt geprobeerd tot een oplossing te komen. Meestal kan een probleem of klacht al uit de wereld worden geholpen door een goed gesprek of een goede uitleg. Maar, voor die gevallen waarin het niet lukt om problemen op te lossen, kan de klachtenfunctionaris aangeven welke andere mogelijkheden of procedures nog gevolgd kunnen worden.

Een klachtenfunctionaris bemoeit zich niet met bijvoorbeeld klachten over losliggende stoeptegels, overlast van buren of over de woningbouwvereniging. Ook wordt een klacht vaak verward met een besluit of beslissing van de gemeente. Bijvoorbeeld als de gemeente beslist om geen omgevingsvergunning te verstrekken en de aanvrager is het daar niet mee eens. Daar gaat de klachtenfunctionaris niet over. Hiervoor wordt op andere wijze rechtsbescherming geboden, door het indienen van een bezwaarschrift. Het moet echt gaan om het optreden van de gemeente of over het algemeen beleid van de gemeente.

Voor meer informatie over klachtafhandeling, kunnen inwoners terecht bij mevrouw M. (Marja) Avontuur - Waldram, (0341) 56 73 49.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team communicatie van de gemeente Ermelo, via telefoonnummer (085) 110 82 43.