HOME  |  Persberichten  |  Jacob Catslaan en Julianalaan blijven 30 km-zone

Jacob Catslaan en Julianalaan blijven 30 km-zone (12-07-2018)

Dit item is verlopen op 30-09-2018.

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een deel van de Julianalaan (van de Prins Hendriklaan tot aan de Nassaulaan) en de Jacob Catslaan niet op te waarderen tot 50 km/uur. Dit betekent dat de gehele Julianalaan en de Jacob Catslaan 30 km/uur zones blijven.

Jacob Catslaan

Het college heeft op basis van nader onderzoek het verkeersbesluit van 22 februari 2017 om de Jacob Catslaan op te waarderen naar 50 km/uur ingetrokken. Nader onderzoek was nodig  naar aanleiding van het tussenvonnis van de rechtbank waarbij de opwaardering als rechtmatig is bestempeld maar onvoldoende gemotiveerd.
Uit het verkeersmodel blijkt dat er verkeerskundig nu geen directe noodzaak is om de weg op te waarderen. De huidige verkeersafwikkeling is, zo laat het model zien, nog ruim tien jaar toereikend. Bovendien zijn er bij het detail wegontwerp knelpunten aan te wijzen op het gebied van natuur, veiligheid en financiën en past de maatregel niet bij de ambities van het nieuwe college (meer 30 km/uur zones). De gemeente blijft de verkeerstromen in Ermelo monitoren zodat zij op basis van toekomstige ontwikkeling kan anticiperen. 

Julianalaan

Het afgelopen jaar heeft het college een diepgaand onderzoek laten uitvoeren naar de gevolgen van de voorgenomen maatregel. Hieruit concludeert zij dat het opwaarderen van de weg naar 50 km/uur nauwelijks tot geen verkeerskundige verbeteringen laat zien. Bovendien biedt het onvoldoende meerwaarde wat betreft milieueffecten, duurzaamheid en maatschappelijk draagvlak.
De huidige situatie past onder andere qua wegbreedte, gereden snelheden en wegindeling niet goed bij een 30 km/uur zone. Het college laat dit deel van de Julianlaan zo spoedig mogelijk aanpassen. Hierbij gaat zij de direct omwonenden betrekken.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Moniek Winters via telefoonnummer (085) 110 82 46.