HOME  |  Persberichten  |  Jaarverslag adviesraad sociaal domein 2017 uit

Jaarverslag adviesraad sociaal domein 2017 uit (14-06-2018)

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van het jaarverslag 2017 van de adviesraad sociaal domein.  De adviesraad sociaal domein adviseert het college over allerhande zaken die relevant zijn voor inwoners. Denk hierbij aan onderwerpen als jeugdhulp, passend werk, gezondheidsbeleid, cliĆ«ntparticipatie en armoedebestrijding.  De adviezen helpen het college om het beleid zo te maken dat het nog beter aansluit bij inwoners.

In het jaarverslag concludeert zij dat ze de beweging ziet naar daadwerkelijke transformatie, waarbij sprake is van een integrale aanpak en de klant centraal staat. Tegelijkertijd geeft de adviesraad ook signalen mee, zoals bijvoorbeeld de toename van inwoners met dementie, overlast door drugsgebruik bij jongeren, etc. De adviesraad zal het college hierover verder adviseren. 

Vanaf 2015 heeft de gemeente veel extra taken gekregen op het gebied van het sociaal domein. Taken met ook een grote verantwoordelijkheid rondom veranderingen (transformatie) in de samenleving. Dit is een verandering op diverse niveaus: een verandering bij hulpaanbieders, een verandering bij inwoners, maar zeker ook een verandering bij ons als gemeente.

Per september is de adviesraad op zoek naar nieuwe leden. Is dit iets voor u of voor jou? Dan kun je je interesse kenbaar maken via: adviesraad@ermelo.nl.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer 085 110 82 46.