HOME  |  Persberichten  |  Inwoners van Ermelo gaan gezamenlijk zonnepanelen realiseren

Inwoners van Ermelo gaan gezamenlijk zonnepanelen realiseren (09-03-2017)

Dit item is verlopen op 30-04-2017.

Financiële steun voor burgerinitiatief energiecoöperatie.

ERMELO - Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om een Ermelose energiecoöperatie in oprichting financieel en publicitair te gaan ondersteunen. Dit burgerinitiatief met de naam ‘Veluwe-Energie’, wil duurzame energie gaan opwekken door het plaatsen van zonnepanelen op daken van gebouwen in Ermelo. Mensen die zelf geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen, kunnen zonne-energie benutten via de coöperatie door deel te nemen aan projecten. De gemeente gaat zelf ook - samen met de coöperatie - op zoek naar een geschikt gemeentelijk dak voor de plaatsing van de panelen.

Inwoners van Ermelo die zelf geen gelegenheid hebben om zonnepanelen op hun dak te plaatsen, maar wel graag willen investeren in de opwekking van duurzame energie, kunnen zich melden bij de coöperatie en hiermee een contract afsluiten, door te investeren in één of meerdere zonnepanelen. Niet alleen biedt dit de  gelegenheid om duurzame energie af te nemen, ook levert dit financiële voordelen op ten opzichte van niet-duurzame energie. Bedrijven die hun dak ter beschikking willen stellen voor dit project, en de energie niet (allemaal) zelf willen afnemen, kunnen deelnemen.

De gemeente Ermelo ondersteunt dit initiatief van de op te richten coöperatie door subsidie toe te kennen en de publiciteitscampagne financieel te ondersteunen. Met deze subsidie werkt Veluwe-Energie aan naamsbekendheid van de energiecoöperatie en werft zij leden en deelnemers aan de projecten. Veluwe-Energie is een initiatief voor en door Ermeloërs.

De gemeente Ermelo ziet het als belangrijke taak tegenover huidige en toekomstige generaties om zorg te dragen voor een duurzame leefomgeving. De ambitie is om energieneutraal te worden in 2030 en klimaatneutraal in 2035. Deze ambitie wil de gemeente samen met Ermelose inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties waarmaken. Op veel gebieden binnen onze samenleving gaan we hiermee aan de slag. Ook met Veluwe-Energie, coöperatie in oprichting, hebben we hier vorm en inhoud aan kunnen geven. Meer informatie kunt u vinden op de website (in opbouw) www.veluwe-energie.nl


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer 06 12 06 61 04.