HOME  |  Persberichten  |  InterActie - Sportbedrijf Ermelo BV op 1 januari van start

InterActie - Sportbedrijf Ermelo BV op 1 januari van start (15-11-2018)

Dit item is verlopen op 31-12-2018.

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag, als logisch vervolg op eerdere besluiten over verzelfstandiging van de sport in Ermelo, de rechtsvorm en de naam van het Sportbedrijf Ermelo vastgesteld. Met de oprichting van InterActie BV ontstaat er voor de inwoners en sporters in Ermelo één loket voor verhuur van accommodaties en andere sportvragen. Voor de nieuwe organisatie wordt momenteel een nieuwe directeur/ bestuurder geworven en binnenkort zullen ook profielen en de sollicitatiemogelijkheden voor de Raad van Commissarissen volgen.

Naast de gemeentelijke accommodaties zijn er constructieve gesprekken met de drie Stichtingen in Ermelo die eveneens sportaccommodaties beheren en exploiteren. Het gaat dan om de Stichting Dindoa, Stichting SSE en de Stichting Triade. Hiervoor is er per stichting een taskforce opgericht om de invlechting in InterActie mogelijk te maken. Omdat zorgvuldigheid belangrijker is dan snelheid, kan het zijn dat er voor sommige stichtingen in de loop van 2019 deelname in InterActie zal plaatsvinden.
De oprichting van InterActie is een belangrijke mijlpaal om te komen tot een toekomstbestendig beheer- en exploitatie van de sportvoorzieningen in Ermelo. Maar dit geldt eveneens voor de sportstimulering en verenigingsondersteuning, want ook de buursportcoaches van Heel Ermelo Beweegt zullen de overstap maken naar InterActie!


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Communicatie via telefoonnummer (0341) 56 73 48.