HOME  |  Persberichten  |  Het Pakhuis start met verleden van Ermelo zichtbaar te maken in centrum

Het Pakhuis start met verleden van Ermelo zichtbaar te maken in centrum (11-03-2019)

Dit item is verlopen op 30-04-2019.

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de opstart van het project ‘’Blik op Ermelo’’, een samenwerking met Museum het Pakhuis om de geschiedenis van Ermelo te gaan verbeelden in het centrum.  Vooruitlopend op de bredere uitwerking van dit plan, wil het museum op korte termijn starten door het vullen van de etalage van een leegstaand pand. Voor deze eerste uitwerking van het plan stelt de gemeente een projectsubsidie ter beschikking.

Blik op Ermelo

Het Pakhuis streeft er naar om zich buiten het museum meer te profileren en bewoners kennis te laten maken met cultuur(historie). De gemeente heeft aangegeven open te staan voor initiatieven hiertoe. Onder de naam van het concept ‘Blik op Ermelo’ wil Het Pakhuis in samenwerking met ondernemers en pandeigenaren verschillende plekken in het centrum aantrekkelijker maken. Dit doen ze door een bepaalde tijdsperiode uit de geschiedenis in beeld te brengen en het verhaal daarover te vertellen. Het thema zal de veranderingen bij de middenstand zijn. Hierbij valt te denken aan de jaren 60, 70 en 80.

Invulling van etalage

Er zijn verschillende ideeën om dit concept tot uitvoering te brengen. Een onderdeel hiervan is het inrichten van de etalage van een leegstaand pand. Het college verbindt hieraan de voorwaarde dat dit de (tijdelijke) effectuering van de winkelfunctie/pop-up store niet mag belemmeren. In samenwerking met ondernemers en pandeigenaren werkt Het Pakhuis het concept uit. De gemeente stelt € 1.100,- projectsubsidie ter beschikking voor de aankleding van de etalage. Over een jaar wordt dit geëvalueerd.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer 085 110 82 46.