HOME  |  Persberichten  |  Het college van B&W stemt in met de plannen voor de Hooge Riet

Het college van B&W stemt in met de plannen voor de Hooge Riet (20-01-2020)

Dit item is verlopen op 29-02-2020.

ERMELO – Rijksmonument De Hooge Riet is het eerste deelplan van het Landgoed Veldwijk en De Hooge Riet dat wordt herontwikkeld. De plannen voor het monument, de woningen en het park zijn door ontwikkelaars Heijmans Vastgoed en MeyerBergman Erfgoed Groep, die samen VOF De Hooge Riet vormen, gepresenteerd aan het college van burgemeester en wethouders. Zij zijn enthousiast over de plannen die passen binnen de structuurvisie Landgoed Veldwijk en De Hooge Riet. Deze structuurvisie is opgesteld in 2018 in samenwerking tussen de gemeente en GGz Centraal, eigenaar van Veldwijk en De Hooge Riet.

De plannen voor De Hooge Riet bestaan uit een stedenbouwkundigplan met een beeldkwaliteitsparagraaf. Belangrijk aspect hierin is het behoud van het monumentale karakter van het monumentale pand en het park. De woningen en parkeerplaatsen die worden gebouwd passen dan ook in de mooie parkachtige omgeving. Dit is de veelgehoorde wens van de inwoners van Ermelo die vorig jaar de open dag bezochten.

Het plan legt de basis voor een woon- en verblijfsgebied waarin de bestaande monumentale en landschappelijke waarden worden behouden en versterkt. Het geeft de kaders voor verdere planuitwerking mee. Als de gemeenteraad het plan vaststelt dan kan er worden gestart met onder andere de ruimtelijke procedures om te komen tot een ontwerpbestemmingsplan.    


Noot voor de redactie: Op maandag 20 januari geven de ontwikkelaars van VOF de Hooge Riet een presentatie van de plannen. Ook wethouder Klappe en Hans Hoepel, directeur vastgoedontwikkeling bij GGz Centraal, zijn aanwezig voor een toelichting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team communicatie via telefoonnummer 085 110 82 64.