HOME  |  Persberichten  |  GGz Centraal en projectontwikkelaar Heijmans tekenen voor Hooge Riet 

GGz Centraal en projectontwikkelaar Heijmans tekenen voor Hooge Riet  (28-01-2019)

Dit item is verlopen op 28-02-2019.

ERMELO - GGz Centraal en projectontwikkelaar Heijmans tekenden in het bijzijn van wethouders Klappe en Van der Velden eind 2018 een aankoopovereenkomst voor de Hooge Riet. Dit deel van het monumentale landgoed is daarmee het eerste deelgebied dat wordt herontwikkeld. Andere delen van Landgoed Veldwijk volgen in de nabije toekomst.

Het college van burgemeester en wethouders had eerder het  stedenbouwkundige uitgangspuntennotitie hiertoe vastgesteld. Deze dient als basis voor het nu uit werken stedenbouwkundigplan en bestemmingsplan. Uiteraard worden de inwoners van Ermelo hierbij betrokken.

Herontwikkeling

Veranderingen in de zorg (minder bedden, meer zorg in de samenleving) maken herontwikkeling van de landgoederen noodzakelijk. Het accent ligt hierbij op de verschuiving van zorg naar andere functies als wonen en economische bedrijvigheid. Het gebied wordt zo ook meer betrokken bij het dorp, waarbij rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische  en natuurwaarden. Tegelijkertijd bieden deze ontwikkelingen voor GGz Centraal mogelijkheden om de zorg in Ermelo te concentreren en vernieuwen. Meer informatie over de herontwikkeling staat op www.ggzcentraal.nl/toekomstveldwijk.

Geïnteresseerden in de ontwikkeling van de Hooge Riet zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief op www.dehoogeriet.nl.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer 085 110 82 46.