HOME  |  Persberichten  |  Gewijzigd masterplan voor nieuwbouw van (zorg)woningen en voorzieningen

Gewijzigd masterplan voor nieuwbouw van (zorg)woningen en voorzieningen (03-11-2017)

Dit item is verlopen op 01-12-2017.

ERMELO – Naar aanleiding van de bespreking van het masterplan Dillenburg, Rehoboth en Oranjepark in de commissie Ruimte eind september, heeft Zorggroep Noordwest-Veluwe het plan aangepast en heeft het college van burgemeester en wethouders hier een positief besluit over genomen. De wijzigingen houden o.a. in dat de bouwhoogte van het gebouw in de hoek Dennenlaan/Julianalaan naar beneden is gebracht en er aanpassingen zijn gedaan in het woningbouwprogramma. Er zullen nu meer grondgebonden woningen gebouwd worden en er komen meer woningen in het middeldure segment. Dit past beter in het totale gewenste woningbouwprogramma van de gemeente.

Het plan vormt de basis voor de ontwikkeling van woningen op de terreinen. Het  plan biedt een kader voor de ontwikkeling van een zorgcomplex voor vierenzeventig 24-uurs zorgwoningen en een woongebied voor verschillende doelgroepen (sociale huur, goedkope, middeldure en dure koop- en huurwoningen) op het Dillenburgterrein. Zorgen voor elkaar staat centraal bij de ontwikkeling van dit gebied.

Het is de bedoeling dat het gebied tussen de Dennenlaan, Sparrenlaan, Constantijnlaan en Wilhelminalaan volledig nieuw wordt bebouwd met een mix van woningen c.q. appartementen en zorggebouwen in het groen met gemeenschappelijke ruimten. Het bestaande zorgcomplex Dillenburg met de aanleunwoningen van het Oranjepark zullen gesloopt worden.
In totaal gaat het over 170 (zorg)woningen, een gezondheidscentrum, ontmoetingsruimte en een park. De nieuwe gebouwen zijn zo geplaatst dat het mogelijk is om de bestaande waardevolle bomen in het gebied zoveel mogelijk te sparen. Parkeren vindt zoveel mogelijk plaats uit het zicht en onder een parkeerdek.

Het masterplan moet financiële garantie bieden de bouw van het zorggebouw en parkeerdek op het Rehobothterrein. Na vaststelling van het masterplan door de gemeenteraad kan de bestemminsplanprocedure worden opgestart.


Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek Winters via telefoonnummer (0341) 56 73 48.