HOME  |  Persberichten  |  Gemeentelijke organisatie werkt met CO2-prestatieladder

Gemeentelijke organisatie werkt met CO2-prestatieladder (26-11-2019)

Dit item is verlopen op 26-04-2020.

ERMELO – Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd om te werken aan de reductie van de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie en hiervoor te werken met het instrument CO2-prestatieladder. Met de CO2-prestatieladder krijgt de gemeente Ermelo inzicht in de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie. Om deze uitstoot te verminderen is een doelstelling opgesteld met maatregelen om deze doelstelling te halen.

In de komende drie jaar (2019 2022) heeft de gemeentelijke organisatie als doel 65 procent minder CO2 uit te stoten ten opzichte van het basisjaar 2018. In het programma Duurzaamheid heeft de gemeente opgenomen dat zij in 2030 energieneutraal wil zijn en in 2035 klimaatneutraal. De gemeente levert daar zelf een bijdrage aan door de eigen CO2-uitstoot te verminderen.

Maatregelen
De gemeente wil de doelstelling van 65 procent reductie behalen met verschillende maatregelen. Deze maatregelen zijn opgenomen in bestaande beleidsplannen. Op dit moment wordt gewerkt aan de verbouwing en verduurzaming van het gemeentehuis dat gasloos wordt en van energielabel D naar A gaat. Ook zal de nieuwbouw van zwembad Calluna, dat energieneutraal wordt, een bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Daarnaast gebruikt de organisatie zoveel mogelijk LED verlichting voor de openbare verlichting. Ook zijn er maatregelen ten aanzien van het gemeentelijk wagenpark. Er zal minder belastende brandstof (blauwe diesel) gebruikt worden. Eerder dit jaar al heeft de gemeente twee volledig elektrische dienstauto’s in gebruik genomen voor dienstreizen van medewerkers en bestuur.


CO2-prestatieladder
De gemeente doet mee met de aanpak van vermindering van CO2 en zet hiermee stappen naar een energieneutraal Ermelo. De CO2-Prestatieladder is een hulpmiddel dat organisaties en overheden helpt bij het verkleinen van de eigen CO2-voetafdruk. Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft de CO2-prestatieladder ontwikkeld. De ladder draagt binnen de gemeentelijke organisatie verder bij aan de bewustwording en het verkleinen van de CO2-voetafdruk.
 

Energieloket
Inwoners die zelf meer willen weten over de reductie van hun CO2-uitstoot kunnen met hun vragen terecht bij het energieloket van de gemeente. Elke derde donderdag is er ’s avonds een mogelijkheid tot een gratis energieadviesgesprek. 

/////////////////////////////

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Moniek Winters, via telefoonnummer (085) 110 82 46.