HOME  |  Persberichten  |  Gemeentelijke monumenten via digitaal erfgoedregister beschikbaar

Gemeentelijke monumenten via digitaal erfgoedregister beschikbaar (18-10-2018)

Dit item is verlopen op 15-11-2018.

ERMELO – Op 4 oktober heeft de gemeenteraad de nieuwe Erfgoedverordening Ermelo 2018 goedgekeurd. Met deze verordening wordt al het culturele erfgoed in Ermelo beschermd.  De erfgoedverordening geeft handvatten om de Erfgoedwet – die in juli 2016 in werking is getreden -  te waarborgen in ons gemeentelijk beleid, via voorschriften over aanwijzing, bescherming en registratie van gemeentelijk erfgoed. Daarbij hoort het toegankelijk maken van een erfgoedregister. Dat kan via afspraken met publiekszaken (traditionele wijze), maar er is ook voor gekozen om het erfgoedregister digitaal te ontsluiten, zodat iedereen er eenvoudig gebruik van kan maken.

In het digitale erfgoedregister zijn alle monumenten (gebouwen) van de gemeente te raadplegen via de kaart. Per monument vind je daar vaak ook aanvullende informatie. De digitale kaart is vanaf nu al toegankelijk en in de komende periode zullen we deze informatie verder aanvullen met informatie over rijksmonumenten.

Verder wordt nog onderzocht of we samenwerkingen aan kunnen gaan met lokale organisaties met veel kennis over het erfgoed van de gemeente, om een erfgoedportaal te ontwikkelen waarin informatie over erfgoed gebundeld kan worden en makkelijk toegankelijk is voor geïnteresseerden.
Een andere vervolgstap is om hiervoor een regionale ontsluiting te ontwikkelen.

Het erfgoedregister is niet alleen een opgave die de erfgoedverordening meegeeft, het draagt ook bij aan een toegankelijkere gemeente. Inwoners kunnen informatie over de omgeving eenvoudiger raadplegen. Kijk voor het digitale gemeentelijke erfgoedregister op www.ermelo.nl/erfgoedregister.


Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Moniek Winters, via telefoonnummer (085) 110 82 46.